A partir do luns 16 de marzo os alumnos poderán acceder ás actividades das distintas materias a través da Aula Virtual do centro.

Os alumnos utilizarán o acceso de convidados. O contrasinal para acceder será facilitado, polo seu titor, a través do espazo Abalar.