Día: 27 Febreiro, 2023

Admisión 2023/2024Admisión 2023/2024

Cita previa para visitar o centro ou recibir información: 981 383 851 ou secretaria@cprsantiagoapostol.com

  • Prazo ordinario de admisión: 1 ao 20 de marzo de 2023
  • Forma de presentación:

Recoméndase o uso preferente da modalidade electrónica para a presentación das solicitudes, sempre que se dispoña de certificado dixital ou Chave365.

As solicitudes presentadas entre o 21 de marzo e o 25 de abril serán recollidas e rexistradas como presentadas fóra de prazo, a partires do 25 de abril considérase presentada en prazo extraordinario e deben ser entregadas na Inspección Educativa ou no propio centro (Formulario período extraordinario: GalegoCastelán).

  • 23 de marzo ao 5 de abril de 2023: Documentación acreditativa dos criterios de baremo.
  • Antes do 25 de abril de 2023: Publicación das listaxes provisionais.
    • Reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
  • Antes o 15 de maio de 2023: Publicación das listaxes definitivas. 

Prazas vacantes para o curso 2023/2024. Poderán sufrir variacións ata o mes de maio de 2023.

(máis…)