Curso 2019-2020: Listaxe definitiva de alumnado

Tal como establece o artigo 32 da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013), contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán formular reclamación ante a persoa titular da xefatura territorial no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.