Os alumnnos graduados en ESO e titulados en FP Básica no curso 2016/2017, poden pasar a retirar o Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou de Formación Profesional Básica pola secretaría do centro.