Bolsas e axudas

Axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 2024/2025

Convocatoria: Resolución pola que se convocan as axudas; Anuncio da convocatoria (BOE do 19 de abril de 2024)

Prazo de presentación de solicitudes: do 30 de abril ao 13 de setembro de 2024 (inclusive)

As axudas están destinadas a aqueles alumnos que requiran por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas da súa discapacidade, transtorno grave da conducta ou da comunicación e a linguaxe, dos trastorno do espectro autista, ou ben, asociados a altas capacidades intelectuais.

Tramitación

Realizarase por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio.

Máis información na web do Ministerio de Educación.


Axudas libros de texto 2022/2023

O obxecto desta orde é convocar axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2022/2023.

Máis información


Becas e axudas ao estudio 2022/2023

Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. (BOE 23 de febreiro de 2022)


Axudas de material escolar e comedor 2022/2023

Prazo aberto desde o 6 de setembro de 2022 ata o 30 de abril de 2023 para solicitar as axudas municipais de material escolar e comedor.

Tramitación


Formación en linguas estranxeiras

AConsellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitariaconvoca 1.600 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020.

Normativa

ORDE do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG  núm. 38 do 26 de febreiro de 2020)

Prazo de presentación

Prazo aberto dende o 27 de febreiro ata o 26 de marzo de 2020 (ámbolos dous incluídos).

Consultas

Web da convocatoriahttp://www.edu.xunta.es/axudasle
Enderezo electrónico: axudasle#edu.xunta.es
Atención telefónica: 881997426 – 881997424 – 881997497 – 981546544 – 981957538 – 881996112