Best WordPress Theme based on Material Design - Materialize is a freemium WordPress theme developed by myThem.es

Bolsas e axudas

Atención educativa para segundos fillos e sucesivos de 0-3 anos en escolas infantis de titularidade privada

Segundo a resolución de data 24 de marzo de 2021 a Escola Infantil Santiago Apóstol é beneficiaria da “Axuda para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos e sucesivos en escolas infantís de 0-3 anos de titularidade privada” (Orde do 30 de decembro de 2020, DOG do 13 de xaneiro de 2021) pola que se aplicará unha bonificación do 100% do prezo correspondente á atención educativa prestada entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de agosto de 2022 aos segundos fillos e sucesivos da unidade familiar.

Código do procedemento BS420C

Axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo 2021/2022

Convocatoria: Resolución pola que se convocan as axudas; Anuncio da convocatoria (BOE do 2 de agosto de 2021)

Prazo aberto ata o: 30 de setembro de 2021 (inclusive)

As axudas citadas soamente están destinadas a aqueles alumnos que requiran por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas da súa discapacidade ou transtorno grave de conducta, ou ben, asociados a altas capacidades intelectuais.

Tramitación

Realizarase por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio.

Máis información na web do Ministerio de Educación.

Axudas de material escolar e comedor 2021/2022

Prazo aberto desde o 1 de setembro de 2021 para solicitar as axudas municipais de material escolar e comedor.

Tramitación

Formación en linguas estranxeiras

AConsellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitariaconvoca 1.600 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020.

Normativa

ORDE do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG  núm. 38 do 26 de febreiro de 2020)

Prazo de presentación

Prazo aberto dende o 27 de febreiro ata o 26 de marzo de 2020 (ámbolos dous incluídos).

Consultas

Web da convocatoriahttp://www.edu.xunta.es/axudasle
Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.es
Atención telefónica: 881997426 – 881997424 – 881997497 – 981546544 – 981957538 – 881996112

Axudas libros de texto 2021/2022

O obxecto desta orde é convocar axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2021/2022.

Máis información