Best WordPress Theme based on Material Design - Materialize is a freemium WordPress theme developed by myThem.es

Bolsas e axudas

Axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo 2020/2021

Convocatoria: Resolución pola que se convocan as axudas; Anuncio da convocatoria (BOE do 8 de agosto de 2020)

Prazo aberto ata o: 30 de setembro de 2020 (inclusive)

As axudas citadas soamente están destinadas a aqueles alumnos que requiran por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas da súa discapacidade ou transtorno grave de conducta, ou ben, asociados a altas capacidades intelectuais.

Tramitación

Realizarase por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio.

Máis información na web do Ministerio de Educación.

Axudas de material escolar e comedor 2019/2020

Prazo aberto do 17 de xuño ao 8 de xullo (inclusive) para solicitar as axudas municipais de material escolar e comedor.

Tramitación

  • Na sede electrónica do Concello de Narón. (A partir do 17 de xuño)
  • No Rexistro Xeral do Concello, segundo modelo facilitado ao efecto.
  • IMPORTANTE: Deberá solicitar a axuda incluso aquel alumnado que aínda non sepa en que curso ou centro escolar de Narón quedará definitivamente matriculado (setembro) porque o prazo de solicitude é único e improrrogable.
  • Convocatoria: BOP 14 de xuño de 2019

Formación en linguas estranxeiras

AConsellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitariaconvoca 1.600 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020.

Normativa

ORDE do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG  núm. 38 do 26 de febreiro de 2020)

Prazo de presentación

Prazo aberto dende o 27 de febreiro ata o 26 de marzo de 2020 (ámbolos dous incluídos).

Consultas

Web da convocatoriahttp://www.edu.xunta.es/axudasle
Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.es
Atención telefónica: 881997426 – 881997424 – 881997497 – 981546544 – 981957538 – 881996112

Axudas libros de texto 2020/2021

O obxecto desta orde é convocar axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2020/2021.

Máis información