Admisión 2024-2025 (Baremo)

Rematado o prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión para o curso 2024-2025, será necesario baremar nos cursos onde se rexistraron máis solicitudes que prazas ofertadas, así como nos cursos onde non había vacantes.

  • 4º Educación Infantil
  • 1º Educación Primaria
  • 3º Educación Primaria

O prazo de presentación da documentación para acreditar os criterios de admisión alegados na solicitude estará aberto ata o día 5 de abril de 2024.

Post relacionados

Lei do MenorLei do Menor

O pasado 4 de outubro persoal da Asociación ARELA (entidade galega que ten como misión fomentar o desenvolvemento integral da infancia e da xuventude de Galicia en situación de desprotección e/ou conflito social) impartiu, ao igual que en anos anteriores, unha charla sobre a Lei do Menor dirixida ao alumnado de 2º da ESO.

Esta actividade está contemplada no seu Programa de Prevención de condutas infractoras, denominado KTORCE-18, en alusión ás idades que abarca.