Admisión 2024-2025

Listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido publicadas con data do 25 de abril de 2024, segundo indica o Artigo 35 da Orde do 21 de outubro de 2022.

Contra estas listaxes ábrese un prazo de 5 días hábiles contados a partir do 26 de abril para presentar reclamación (véxase como xustificar os criterios alegados no baremo).


Rematado o prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión para o curso 2024-2025, será necesario baremar nos cursos onde se rexistraron máis solicitudes que prazas ofertadas, así como nos cursos onde non había vacantes.

  • 4º Educación Infantil
  • 1º Educación Primaria
  • 3º Educación Primaria

O prazo de presentación da documentación para acreditar os criterios de admisión alegados na solicitude estará aberto ata o día 5 de abril de 2024.

Post relacionados