Culturas diferentes

Visualizamos información de diferentes países como China e Estados Unidos

Investigamos e vimos vídeos culturais centrándonos no ano novo chino e en aspectos da cultura estadounidense e británica. Realizamos diferentes actividades: farois decorativos de papel (Ano novo chino) e decoramos bandeiras (USA) e a hora do té (Londres)

Post relacionados