Keith Haring

Que bos artistas temos na nosa aula infantil!

Despois de ver a obra de Keith Haring e opinar sobre como están as figuras da escultura (contentas, bailando, pelexando, son amigos, son chicos…),

pintamos as nosas figuras usando as mesmas cores, pero esta vez cada neno e nena decidiría como os situaría na súa propia creación.

Non hai dúas obras iguais!

Post relacionados