No patio de recreo temos instalada unha “ruleta dos amigos”.

Podemos acudir a ela sempre que teñamos un problema.

Apórtanos solucións para resolver o conflito.