Este ano, recadamos na tómbola que facemos para colaborar nalgún dos proxectos que ten a ONG MANOS UNIDAS en países menos desenvolvidos, un total de 595,31 €.

Coa venda de material de MANOS UNIDAS recadamos 865,50 €.

Queremos dar as grazas a todas as familias, alumnado e profesorado, por colaborar doando os xoguetes, clasificándoos e traendo unhas moediñas para mercalos.

Estamos moi satisfeitos co resultado!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0