Os alumnos de 4º ESO profundaron nos seguintes contidos da Xeoloxía: volcáns, a tectónica de placas, fallas transformantes, aparición de illas e formación de tsunamis, a través da realización de maquetas, moi logradas.

Parabéns a todos!