Co gallo do Día internacional Contra a Violencia de Xénero, os alumnos de 5º e 6º de Primaria elaboraron murais e redaccións relacionados con esta temática.

 A finalidade é potenciar a autoestima do alumnado para mellorar o autocoñecemento e conseguir una personalidade equilibrada.

Trátase de concienciármonos todos de que mulleres e homes temos que convivir nun plano de igualdade e que debemos de desenvolver actitudes de rexeitamento hacia comportamentos sexistas e violentos.

CONTRA A VIOLENCIA TODAS AS MANS SON NECESARIAS.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0