Primeiros proxectos de artística en inglés

O alumnado de terceiro de primaria comezou este curso con dous proxectos.

No primeiro, eramos, cada un de nós, un peixe diferente, que pintabamos da maneira en que nos vemos a nós mesmos. É xenial ser distintos! O que si faciamos era nadar na mesma dirección para chegar a bo porto.

[ezcol_1half][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end][/ezcol_1half_end]

No segundo, traballamos o outono e a variedade de arboredo con folla caduca. Tiñamos distintas follas sen rematar de debuxar, aprendendo deste xeito sobre simetría.

[ezcol_1half][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end][/ezcol_1half_end]

[ezcol_1half][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end][/ezcol_1half_end]

Logo, pintabámolas e poñiámolas no lugar axeitado dependendo da forma.

As árbores podían ser: “oak”, “apple tree”, “maple” ou “beech”.

Post relacionados