Publicadas as listaxes provisionais de admitidos e excluidos para o curso 2020-2021 no taboleiro do centro.

Foron admitidas todas as solicitudes presentadas, agás as de 5º e 6º de Educación Primaria, donde non había vacantes, e aquelas que, por diferentes razóns, foron excluidas do proceso de admisión.

A partir do luns 8 de xuño ábrese un prazo de tres días hábiles para efectuar reclamacións. Unha vez resoltas, publicarase as listaxes definitivas de admitidos e non admitidos.