Admisión 2024-2025 (Baremo)Admisión 2024-2025 (Baremo)

Rematado o prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión para o curso 2024-2025, será necesario baremar nos cursos onde se rexistraron máis solicitudes que prazas ofertadas, así como nos cursos onde non había vacantes.

  • 4º Educación Infantil
  • 1º Educación Primaria
  • 3º Educación Primaria

O prazo de presentación da documentación para acreditar os criterios de admisión alegados na solicitude estará aberto ata o día 5 de abril de 2024.