Becas 2023/2024

Prazo: 27 de marzo ao 17 de maio de 2023

0
Day
0
Hour
0
Minute

Trámites: 100% online (https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html)

Poderán ser beneficiarios das distintas contías os alumnos que no ano académico 2023/2024 cursen:

 • Bacharelato.
 • Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados.
 • Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
 • Ensinanzas artísticas: profesionais e superiores.
 • Ensinanzas de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia.
 • Ensinanzas deportivas.
 • Estudos relixiosos superiores.
 • Formación Profesional de Grao Básico.

Indicacións básicas

Post relacionados

Admisión 2023/2024Admisión 2023/2024

Cita previa para visitar o centro ou recibir información: 981 383 851 ou secretaria@cprsantiagoapostol.com

 • Prazo ordinario de admisión: 1 ao 20 de marzo de 2023
 • Forma de presentación:

Recoméndase o uso preferente da modalidade electrónica para a presentación das solicitudes, sempre que se dispoña de certificado dixital ou Chave365.

As solicitudes presentadas entre o 21 de marzo e o 25 de abril serán recollidas e rexistradas como presentadas fóra de prazo, a partires do 25 de abril considérase presentada en prazo extraordinario e deben ser entregadas na Inspección Educativa ou no propio centro (Formulario período extraordinario: GalegoCastelán).

 • 23 de marzo ao 5 de abril de 2023: Documentación acreditativa dos criterios de baremo.
 • Antes do 25 de abril de 2023: Publicación das listaxes provisionais.
  • Reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
 • Antes o 15 de maio de 2023: Publicación das listaxes definitivas. 

Prazas vacantes para o curso 2023/2024. Poderán sufrir variacións ata o mes de maio de 2023.

(máis…)