Becas 2023/2024

Prazo: 27 de marzo ao 17 de maio de 2023

0
Day
0
Hour
0
Minute

Trámites: 100% online (https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html)

Poderán ser beneficiarios das distintas contías os alumnos que no ano académico 2023/2024 cursen:

  • Bacharelato.
  • Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados.
  • Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
  • Ensinanzas artísticas: profesionais e superiores.
  • Ensinanzas de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia.
  • Ensinanzas deportivas.
  • Estudos relixiosos superiores.
  • Formación Profesional de Grao Básico.

Indicacións básicas

Etiquetas:

Post relacionados