Proxecto SEMGAL

SEMGAL é un modelo de ensinanza de Enriquecemento Escolar. Ten a súa orixe no Modelo SEM de Joseph Renzulli (Schoolwide-Enrichment Model) adaptado a Galicia, co fin de avanzar na inclusión educativa e mellorar no rendemento do noso alumnado.

Este vídeo é un breve resumo do traballo desenvolvido no curso 2020-2021 co alumnado de Infantil e Primaria.

Post relacionados